ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽEB. 

Celková cena se skládá z těchto položek: cestovní náklady + vyšetření a ošetření + materiál.

ZPĚT na hlavní stránku.

Cestovní náklady jsou tvořeny součtem výjezdu (čas jízdy) a dopravy (kilometrovné)

výjezd – paušál

ado 25 km

200,- Kč

nad 25 km

300,- Kč

Doprava

10,- Kč / 1 km

Vyšetření a ošetření

cca 45 min.

650 - 850,- Kč

 

Při opakovaných dalších kontrolních návštěvách platí individuální snížení ceny.

Očkování

v ceně je zahrnuto celkové vyšetření a u vztekliny Lyssetka *

pes

- kombinované (psinka, parvoviróza, ...leptospiróza, plicní inf., vzteklina)

790,- Kč

- kombinované bez vztekliny

720,- Kč

- jen vzteklina

550,- Kč

- borelióza

550,- Kč

- proti plísňovým onemocněním

650,- Kč

- proti tetanu

650,- Kč

kočka

- kombinované 1 (panleukopenie, ...herpes+calicivirus)

520,- Kč

- kombinované 2 (panleukopenie, ...herpes+calicivirus, chlamydia)

750,- Kč

- jen vzteklina

550,- Kč

- proti plísňovým onemocněním

650,- Kč

Čipování
         informace

Cena zahrnuje čip, jeho aplikaci a administrativní úkony, zaslání do evidence si majitel zajistí sám.

540,- Kč

Vystavení Europasu
informace

Pes, kočka, fretka

380,- Kč

Pohotovostní příplatek

 

(nevztahuje se na objednané kontroly)

sobota, neděle a svátky od 8 do 22 hod.

500,- Kč

pondělí až pátek od 20 do 22 hod.

500,- Kč

pondělí až neděle od 22 do 8 hod.

1000,- Kč

Příplatek za jízdu do míst s omezením (zóny, obtížné parkování či vjezd apod.)

Dle místních podmínek

 

*) Lyssetka je visačka s pořadovým číslem a označením, že je zvíře očkováno proti vzteklině. Podle pořadového čísla je zvíře po případném zaběhnutí při nálezu velmi dobře identifikovatelné.

ZPĚT na hlavní stránku.

 

 

Poslední aktualizace 26. 08. 2019